Kulturcenter

Der er behov at skabe et fyrtårn for Tuse Næs, som udadtil tegner området på en ny og spektakulær måde.

På Hørbygaard er der mulighed for at omdanne længer til et kulturcenter. Med 3 kilometer til motorvej, og 8 kilometer til Holbæk, og en time til København, er området inden for rækkevidde til formålet. 

Indgangsporten til Tuse Næs er Hørbygaard.

I 1748 kom Hørbygaard i slægten Castenskiolds eje, hvor den stadig findes – 271 år senere – her i 2019.

Hørbygaards ejerhistorie er præget af tilknytningen til Kronen, og flere gange er gården blevet anvendt som kongelig gave til personer, der havde tjent kongen.

I disse historiske bygninger er der mulighed for at udnytte en længe fra 1853 med en port imellem, en tidligere kalve – og hestestald i den venstre side for porten samt et magasin på den højre side af porten med et samlet areal på ialt ca. 1100 m2. Heraf ca. 600 m2 i grundareal, og ca. 500 m2 på 1. sal.

Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år

Det er målet med disse bygninger på Hørbygaard, at skabe nye funktioner – et nyt trin i bygningens historie og dermed skabe et fortsat værdigt liv via en konvertering til et kulturcenter.

Med et kulturcenter/fyrtårn på Tuse Næs, hvor der udfoldes et bredspektret univers af kulturelle sanseoplevelser med nytænkning i udformning og indhold, ønskes det at styrke tiltrækningskraften til stedet, og berige både halvøens borgere og gæster udefra.

Projektgruppen ønsker at skabe noget helt unikt, som også kunne interessere udenlandske gæster, derfor arbejdes der med et helt nyt koncept i de historiske rammer.

Konceptet indeholder:

  • Café/orangeri
  • Stort multirum i forlængelse af caféen
  • Udstillingsrum/galleri, hvor der påtænkes permanent udstilling med verdenskendt kunstner (navnet offentliggøres på senere tidspunkt) og skiftende udstillinger af anerkendte kunstnere
  • Atelier/krea-rum
  • Museumsudstilling af Hørbygaards historie med virtual reality rejse til de Vestindiske Øer
  • Museumsbutik med helt særligt vareudvalg.

Dette koncept er medvirkende til at skabe det nye trin i de smukke historiske bygninger på Hørbygaard.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: