Lokal udviklingsplan

Nu-situation

Huset på Næsset

Kulturhuset midt i Udby, renoveret af Rønnow Arkitekterne, stod færdig i 2009. Her afholdes koncerter og musikalske aftener, foredrag, møder, festligheder, udstillinger, bespisninger, teater, malergrupper mm.

Spirefestival

Foreningen Huset på Næsset afholder for 10. år i træk en mini-festival med musik, teater, litteratur og kunst på Hvidegård i udkanten af Udby. Festivalen støttes af Holbæk Kommune. Besøgende kommer fra nær og fjern.

Kultur- og forsamlingshuse

Både i Hørby, Hagested og Udby udbyder forsamlingshusene i stigende grad også kulturarrangementer og har succes med at tiltrække gæster fra nær og fjern.

Tuse Næs Kunsthåndværk

Dette består af Café, Butik og Galleri, hvor der årligt er havekoncert for fulde hus, bla. Lis Sørensen og Michael Falck. Her er modeopvisninger og syv forskellige galleriudstillinger med malerier og keramik hvert år. Stedet tiltrækker varieret gæstepublikum, også uden for Tuse Næs.

Æblefestival

Den årlige Æblefestival kører på niende år. Æblefestivalen strækker sig over to dage og det har givet samarbejde med mange, også med kirkerne på Næsset. Udover ’æbleløbet’ er der en stor markedsplads på kirkepladsen i Udby i forbindelse med Æblefestivalen. 

Vesper og Viser

Kirken har med stor succes startet sange i skumringstimen, samt Vesper og Viser. En månedlig aften, som starter i Udby Kirke, hvorefter man går over i Huset på Næsset og fortsætter med visesang resten af aftenen. 

Gallerier og Kunstdage i Pinsen

Aurora Galleri, Kastrupvej 31 og Tuse Næs Kunsthåndværks Galleri Uglerupvej 31. Galleri Hos Margot, Hørby Færgevej 41. Alle tre gallerier deltager i Kunstdage i Pinsen.

Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år

Arbejdsgruppen ønsker:

  1. at udvikle nye, flere og større kulturarrangementer.
  2. at fastholde og videreudvikle et stærkt og levende kulturliv, som både beriger halvøens borgere og gæster udefra. 

Arbejdsgruppen ser kulturlivet som en væsentlig drivkraft for identitetsskabelse, selvforståelse, menneskelige møder på tværs, bosætning, uddannelse, innovation og erhvervsliv. 

Arbejdsgruppen ønsker at udvikle en endnu højere grad af samarbejde mellem forskellige foreninger og andre interessenter omkring kulturarrangementer.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: